Prawo a dyskryminacja w miejscu pracy.

W ostatnich latach wiele mówi się o dyskryminacji. Dyskryminacja to niesprawiedliwe lub krzywdzące traktowanie osób i grup ze względu na cechy takie jak rasa, płeć, wiek lub orientacja seksualna. Szczególne znaczenie w tej dyskusji ma dyskryminacja w miejscu pracy.

Jednym z filarów prawa pracy we wszystkich rozwiniętych krajach jest stwierdzenie o konieczności równego traktowania pracowników. Pracodawca ma obowiązek szanować swoich pracowników.

Dyskryminacja to krzywdzące traktowanie w miejscu pracy, które może mieć wpływ na zatrudnianie, zwalnianie, awanse, wynagrodzenie, przydział pracy, szkolenia, świadczenia i/lub zwolnienia. Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy ktoś jest traktowany mniej przychylnie niż inni pracownicy. Zasada niedyskryminacji chroni pracowników. Postuluje, że odmienne traktowanie pracowników w oparciu o cechy niewpływające na poziom wykonywanej pracy jest nielegalne. Zasada ta rozciąga się na wszystkie etapy zatrudnienia.

Pracodawcy często subiektywnie wybierają, których pracowników lepiej traktować. Faworyzowanie ma miejsce, gdy menedżerowie rozdzielają świadczenia w oparciu o to, kogo lubią, a nie kto wykonuje najlepszą pracę dla firmy. W skrajnych przypadkach zachowanie to może się przeradzać w dyskryminację, co jest złamaniem prawa pracy.

Obiektywną podstawą do różnicowania pracowników mogą być jedynie takie aspekty jak wykształcenie, doświadczenie i stosunek do pracy. Odmienne traktowanie nie może być motywowane uprzedzeniami. Konstytucja i kodeks pracy mówią to jasno.

Co zrobić, jeśli jest się ofiarą dyskryminacji w miejscu pracy? Kiedy decyzje dotyczące pracy są podejmowane na podstawie cech chronionych pracownika, takich jak rasa, płeć, niepełnosprawność, wiek itp., można podjąć kroki prawne. Jeśli jesteś ofiarą dyskryminacji w pracy, możesz złożyć pozew. Osoba, która doświadczyła dyskryminacji w miejscu pracy, może ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę. Prawo działa tu na korzyść pracownika.

Przeczytaj również

1 thought on “Prawo a dyskryminacja w miejscu pracy.

  1. Prawo jak najbardziej konieczne, jednak zdarza się, że jest nadużywane ze strony pracowników twierdzących, że są dyskryminowany, żeby zyskać jakieś korzyści.

Comments are closed.